ἡγῆται

ἡγῆται
ἡγέομαι
go before
pres subj mid 3rd sg
ἡγέομαι
go before
pres ind mid 3rd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ἤγηται — ἀγάω perf ind mp 3rd sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἥγηται — ἁγέομαι custom perf ind mp 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἡγέομαι go before perf ind mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἡγητ' — ἡγητά̱ , ἡγητήρ a guide masc nom/voc/acc dual ἡγητά , ἡγητήρ a guide masc voc sg ἡγητά , ἡγητήρ a guide masc nom sg (epic) ἡγηταί , ἡγητήρ a guide masc nom/voc pl ἡγητά̱ , ἡγητής a guide masc nom/voc/acc dual ἡγητά , ἡγητής a guide masc voc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἡγῆτ' — ἡγῆτο , ἁγέομαι custom imperf ind mp 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἡγῆτο , ἡγέομαι go before imperf ind mid 3rd sg (doric aeolic) ἡ̱γῆτο , ἡγέομαι go before imperf ind mid 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἡγῆται , ἡγέομαι go before …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Никифор Калогерас — (1835 96) архиепископ патрасский. Был профессором в Афинском унив.; в 1892 г. принимал видное участие в люцернском конгрессе старокатоликов, куда был командирован афинским синодом и правительством. Нап.: Θεολογικαί καί φιλοσοφικαί μελέται (… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • δημόσιος — ια και ία, ιο (AM δημόσιος, ία, ον Α και δαμόσιος, ία, ον) I.1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον λαό, στο κοινό, ο κοινός (σε αντίθεση με τον ιδιωτικό) («δημόσια βιβλιοθήκη», «δημοσίας συνεισφοράς», «ἱερὰ τὰ δημόσια») 2. αυτός που ανήκει στο… …   Dictionary of Greek

  • όπισθεν — (ΑΜ ὄπισθεν, Α, πριν από σύμφ., και ὄπισθε, ποιητ. τ. ὄπιθε[ν], αιολ. και δωρ. τ. ὄπισθα) (επίρρ. τοπ.) 1. στο πίσω μέρος, πίσω, από πίσω («προσελθοῡσα ὄπισθεν ἥψατο τοῡ κρασπέδου τοῡ ἱματίου αὐτοῡ», ΚΔ) 2. (ως ουδ. πληθ. ουσ.) τα όπισθεν τα πίσω …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”